A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
Magyar Nemzeti Bizottsága

H-1067 Budapest Eötvös u 11/a, Tel.: 322 5049; Fax: 342 5369

Dr. Schanda János
H – 1029 Budapest

Máriaremete, Nádor u. 25.
Tel.:+361 376 5394
Fax:+361 275 8600

e-mail: schanda@ella.hu
2000-10-01.

 

 

CIE-MNB (CIE-Hungay)

Hírlevél.

10. szám, 2000 október.

 

1.       a CIE-MNB k0sz0nti a VILÁGÍTÁSTECHNIKAI AnkétET

Nagy örömünkre szolgál, hogy egy év elteltével ismét egy CIE Hírlevélben köszönthetjük a hazai világítástechnika képviselőit. A legutóbbi Világítástechnikai Ankét óta öt Hírlevélben számoltunk be a nemzetközi munkáról és az ahhoz kapcsolódó hazai eredményekről. A jelen Hírlevélben az egész évi munkáról adunk rövid áttekintést, remélve, hogy az Ankét alkalmával olyanok is kezükbe kapják kiadványunkat, akik nem jelentkeztek a CIE-MNB listájára, s ezért nem jutottak el hozzájuk a CIE Hírlevél számai.

Ha talál a Hírlevélben az Ön számára érdekes információt, úgy ez ok lehet arra, hogy csatlakozzék a CIE-MNB táborához. Szeretnénk a magyar világítástechnikusokhoz minél frissebb és több nemzetközi hírt eljuttatni, ez azonban költségekkel jár. Ezért már egy évvel ezelőtt megkezdtük a CIE-MNB Alapítvány szervezését. Sajnos a mai napig sem jutottunk el az Alapítvány beindításáig. A jogi előkészítés ma ott tart, hogy az alapító okirattervezet akkor adható be, ha legalább 8-10 alapítványtevő vállalja, hogy Alapító Tag lesz. Eddig a következők jelentkeztek:

Tugsram-Schreder Rt.                  1.000.000,- Ft

LISYS Fényrendszer Stúdió            450.000,- Ft

Kandeláber Rt.                                  300.000,- Ft

ELV Hungária Kft.                             150.000,- Ft

TENZI Kft.                                             90.000,- Ft

 

akik vállalták, hogy a jelzett összegeket három év alatt, három egyenlő részletben fizetik be az Alapítvány számlájára. Köszönet az előzetes felajánlásokért!

További cégek és intézmények jelentkezését várjuk, hogy Alapító Tagként szerepelnének. Kérem, küldjék írásos jelentkezésüket a CIE-MNB Titkárságának címére!

Az Alapítvány természetesen nyílt lesz, és abba bármikor további közreműködők is bekapcsolódhatnak.

2.        A CIE-MNB bemutatkozása

Ha bárkinek a CIE nemzetközi munkájával kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, azt az egyes nemzetközi osztályokban közreműködő tagjaink figyelmének felhívásával teheti meg. Ezért az alábbiakban összefoglaljuk az egyes Osztályok hivatalos képviselőinek címét, elektronikus elérhetőségét.

 


1.      Osztály: Látás és szín

Dr. Wenzel Klára

Coloryte Hung.

2000 Szentendre

Kőzúzó u. 8.

Tel.:06 26 50 1015

Fax: 06 26 50 1011

wenzel@coloryte.hu

 

2.      Fény és sugárzás fizikai mérése

Dézsi Gyula

OMH

1124 Budapest

Németvölgyi út 37-39

Tel.: 458 5984

Fax: 458 5927

gdezsi@omh.hu

 

3.      Belsőtéri környezet és világítás tervezése

Debreczeni Gábor

1118 Budapest

XI., Somlói út 22

Tel.:466 4835

 

4.      Közlekedésvilágítás és jelzés

Almási Sándor

Tungsram Schréder

1135 Budapest

Lehel út 48

Tel.: 359 7674

Fax: 350 8577

tungsramschreder@mail.datanet.hu

 

 


  1. Kültéri világítás és egyéb világítástechnikai alkalmazások

Dr. Horváth József

Tungsram Schréder

1135 Budapest

Lehel út 48

tungsramschreder@mail.datanet.hu

 

  1. Fotobiológia és fotokémia

Prof. Rontó Györgyi

Semmelweis Egyetem, 

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet,

POBox 263, 1444 Bp.

1444Budapest

Puskin u. 9

Tel.: 267 6261

Fax: 266 6656

ronto@puskin.sote.hu

 

8.   Képfeldolgozó technológiák

Dr. Schanda János

Veszprémi Egyetem

1029 Budapest

Nádor u. 25.

schanda@ella.hu

 

 

A CIE-MNB Titkára

Pollich János

Világítástechnikai Állomás

1067 Budapest

Eötvös u. 11/a

janos.pollich@lighting.ge.com

 

A CIE-MNB Elnöke

Dr. Schanda János


 


3.        a nemzetközi szervezet hírei

3.1        1. Osztály: Látás és szín

A CIE 1. Osztályának (D1) munkájáról a hazai képviselő a Világítástechnikai Állomáson folyó ülés sorozat keretében rendszeresen beszámolt. Idén két ilyen beszámoló is elhangzott, az áprilisban Angliában tartott D1 ülés előtt, az arra való felkészülés jegyében, és utána, az új eredményekről számoltak be a kiutazóink.

Az 1. Osztály munkája mintegy 25 technikai bizottságban zajlik, a látás alapfolyamataitól a közlekedésbiztonság számára nélkülözhetetlen perifériális látás színképi érzékenységéig és a mezopos látás fotometriájáig tanulmányoznak különböző kérdéseket. Az Ankét résztvevői számára talán legérdekesebb a magyar vezetéssel folyó TC 1-59 munkája, mely a színmérés Y10(l) függvényén alapuló új fotometriai láthatósági függvény kidolgozásán dolgozik. Ha ezt a függvényt nemzetközileg elfogadják, az útvilágítás számára új világítási előírásokat várhatunk, a különböző fényforrástípusok számításbavétele lényegesen megváltozhat.

Az 1. Osztály igen aktív a színmérés területén is, kutató közösségek foglalkoznak a színmegjelenési modellek értékelésével, s nagy öröm számunkra, hogy ezen a területen is aktív a magyar közreműködés.

 

3.2        2. Fény és sugárzás fizikai mérése

Az Osztály ez évi áprilisi üléséről a D1 beszámolójával közösen tudósítottak a kollegák.

A D2 eredményei közül ki szeretnénk emelni a világító diódák (LEDek) méréstechnikájával foglalkozó munkát. Ezen eszközök ma a közlekedési jelzőlámpák legfontosabb fényforrásai, és várható, hogy a belsőtéri világításban is szerepet kapnak. Ezért fotometriájukkal foglalkozni kell. Kis méretűek, a szokásostól eltérő a fényeloszlásuk, közel monokromatikus a sugárzáseloszlásuk. Ezért új fotometriai fogalmakat kellett megalkotni, új mérési eljárások kidolgozni. Több Technikai Bizottság dolgozik a szükséges nemzetközi megállapodások készítésével. Az első eredmények vitáját, magyar – amerikai közös kezdeményezés alapján jövő év májusában az USA-ban szervezi az osztály.

Ebben az osztályban is mintegy 25 technikai bizottság dolgozik. A még nem említett területek közül ki szeretnénk emelni a különböző fotometriai mérőműszerek jellemzésével foglalkozó munkákat és a retroreflexiós anyagok méréstechnikáját, mert ezek közvetlenül érintik az alkalmazott világítástechnikust. Egyrészt, ha mérőműszert szeretne vásárolni, ismernie kell a műszerek teljesítőképességét. Napjainkban még számos, egymással csak nagyon nehezen összehasonlítható mérőszámot használnak a gyártók. Ebben a dzsungelben fog rendet teremteni a műszerek jellemzésével foglalkozó bizottság. A retroreflexiós anyagok tulajdonságainak objektív mérőszámainak fontosságára nem kell a közlekedési eszközökkel foglalkozók figyelmét felhívni. Ezen a területen a CIE ajánlás, majd szabvány, hozzá fog járulni ahhoz, hogy szakembereink a célnak leginkább megfelelő, leggazdaságosabb anyagokat tudják kiválasztani. (A nemzetközi munka rögösségére jellemző, hogy pl. a retroreflexióval foglalkozó TC már 15 tervezetet készített, s most jutott el odáig, hogy számíthat annak elfogadásával.)

Több területen is CIE/ISO szabványok megalkotását tűzte ki célul az osztály. A fotometria alapjaival fog az egyik ilyen szabvány foglalkozni. Ha ez közvetlenül nem is érint olyan kérdéseket, melyek az alkalmazott világítástechnikában változásokra vezetnének, egyes kérdések tisztázása szempontjából azonban már régóta esedékes ezen szabvány megalkotása. A világító diódák méréstechnikája területén már más a helyzet, itt a szabvány mind a gyártó, mind a felhasználó számára egyértelmű követelményeket rögzít majd.

 

3.3        3. Belsőtéri környezet és világítási tervezése

Számunkra a legfőbb érdeklődésre az új belsőtéri szabvány tarthat. Ennek tervezete elkészült, azt a nemzeti bizottságok megkapták hozzászólásra. A CIE-MNB D3 iránt érdeklődő tagjai is tartottak egy ülést, ahol a tervezetet megvitatták, észrevételeiket eljuttatták az Osztály vezetőségéhez. Jelenleg folyik az észrevételek feldolgozása, szükség esetén a tervezet módosítása. Reméljük, hogy hamarosan megkapjuk a javított változatot, melyről akkor az egyes nemzeti bizottságok szavazni fognak.

Az Osztály további munkái közül ki szeretnénk emelni a nappali sugárzáseloszlás meghatározására irányuló munkát, mely az egész Földgömböt átfogó mérési hálózatra épül. Sajnálatos, hogy Magyarország ezen nagyjelentőségű munkában nem tudta magát képviseltetni, nincs megfelelő mérőállomás hazánkban. Igen aktívak a nappali világítással, a káprázás kérdésével és a különböző számítógépes protokollok összehangolásával foglalkozó bizottságok is.

 

3.4        4. Közlekedésvilágítás és jelzések

A bizottság a közelmúltban ülésezett, az ülésről a magyar tag az Ankéten külön is beszámol, itt csak az Osztály jelentése alapján azt szeretnénk kiemelni, hogy remélhetően pontot sikerül tenni a régóta húzódó kérdésre, hogy miként célszerű megváltoztatni a CIE közlekedésvilágítási jelzésekre vonatkozó szín-előírását. A kísérletek azt mutatták, hogy a mintegy 30 éves ajánlás több tekintetben kiigazításra szorul. Mivel azt azonban a közlekedés legkülönbözőbb területén működő – a világításhoz, látáshoz, színtanhoz nem értő – nemzetközi testületek átvették, most nehéz ezeket meggyőzni, hogy az ajánlásokon változtatni kell.

Igen fontos a közelmúltban jóváhagyott „Útvilágítási számítások” c. közlemény, ennek előrehaladásáról a magyar tag rendszeresen beszámolt.

Az Osztály foglalkozik a különböző közúti helyzetek világításának kérdéseivel, ezen a téren új ajánlások várhatók, amint az 1. Osztály elkészül a láthatósági függvénnyel kapcsolatos ajánlásával.

 

3.5        5. Kültéri világítás és egyéb világítástechnikai alkalmazások

Az 5. Osztály munkájában a legközvetlenebb a magyar részvétel, hiszen ezt az Osztályt Dr. Horváth József személyében magyar szakember vezeti. Ez az Osztály is a közelmúltban tartotta ülését, melyről jelentést még nem tettek közzé.

A magyar világítástechnikus számára is fontos bizottságok sport-világítással, a kültéri világítás tervezésével, és karbantartásával, biztonság-technikai kérdésekkel, a világítás környezetszennyező hatásaival foglalkoznak.

Ezen osztályhoz tartozik még számos más kérdés is, mint pl. a tengeri olajkutak világítása. De ez az osztály foglalkozik a díszvilágítás kérdésével is.

 

3.6        6. Fotobiológia és fotokémia

A CIE ezen osztálya előtt fontos feladatok megoldása áll, mert mind a természetes, mind a mesterséges sugárforrásaink hatnak az élővilágra. Saját egészségünk megőrzése, de a környezetvédelem is megköveteli a világítástechnikus és az orvos/biológus szorosabb együttműködését. Az orvos/biológus nem ismeri kellőképpen az optikai és világítástechnikai összefüggéseket, viszont a fizikus/világítástechnikus nem ismeri a lehetséges biológiai hatásokat, nem ismeri, hogy a hatás hogyan függ a sugárforrástól. Röviden összefoglalva:

Az optikai sugárzás biológiai hatása függ:

·        a sugárforrástól (spektrális összetétel, emittált teljesítmény, a vizsgált rendszerre érkező besugárzott teljesítmény, az összes energia stb.)

·        a biológiai rendszertől (vizsgált válasz, vizsgált objektum).

A sugárforrás lehet

·        természetes (pl. nap; az ózonfogyás miatt különösen érdekes),

·        mesterséges (pl. UV-források kozmetikai, valamint terápiás célokra, lézerek orvosi, műszaki stb. célokra).

A biológiai rendszer válaszát a hatásspektrum jellemzi, ez a biológiai válasz érzékenységének hullámhossz szerinti függvénye. A hatásspektrum tartalmazza

·        a target molekula abszorpcióját,

·        a target molekula előtt lévő molekuláris gyengítő (elnyelő, szóró) hatását,

·        a biológiai válasz kvantumhatásfokát.

A biológiailag hatásos dózis (BED) a sugárzásból származó biológiai kockázat (biológiai hatás) mértékének becslését célozza meg, tekintetbe véve a sugárforrásnak a biológiai válasz spektrális érzékenységével súlyozott jellemző adatát.

A 6. Osztály egyik fontos tevékenysége a különféle biológiai rendszerek válaszát jellemző hatásspektrumok pontos meghatározása, majd szabványosítása. Ilyen szabványos hatásspektrum pl. a bőrpír-képződés; jelenleg zajlik a véleményegyeztetés a fotokarcinogenezis, a növények általános válaszát jellemző hatásspetrumokat illetőleg. A D-vitamin szintézis hatásspektrumának pontosítása és szabványosítása is felmerült. Az optikai tartomány biológiailag hatásos dózisának mérésére, a személyi dózismérés szabványosításának kidolgozására jelenleg alakult új munkacsoport.

Az Osztály hatáskörébe tartozó kérdések, melyekre a hazai világítástechnikusnak is oda kellene figyelnie pl. a következők: fényforrások aktinikus hatásának jelzése és az ezekkel kapcsolatos biztonsági előírások, optikai sugárzás veszélyei az élőszervezetre (e témában az Osztály 750 oldalas összefoglaló tanulmányt jelentetett meg; mely egy konferencia tanulságait foglalja össze), csírátlanítás optikai sugárzással, az optikai sugárzás gyógyászati alkalmazásai stb.

Javasoljuk, hogy a jövőben ezen a téren szorosabb együttműködés alakuljon ki a kitűnő D6 szakembergárdánk és az alkalmazott világítástechnikusok között (lásd lejjebb: Hazai munka, bizottság a VEAB keretében).

 

3.7        8. Képfeldolgozó technológiák

A CIE legfiatalabb osztálya. Már jelenleg is hat aktív technikai bizottsága dolgozik, melyek közül a terminológiával foglalkozó magyar vezetésű. A többi munkája talán kicsit távolabb áll a hazai alkalmazott világítástechnikustól, képernyős munkahelyeken megjelentetett képek kiértékelésével foglalkoznak, elsősorban a színi megjelenéssel.

Az Osztály még az idén Amerikában tart szimpóziumot számítógépes színi management tárgykörében.

 

4.        A CIE-MNB hazai munkabeszámolója

A CIE-MNB Elnöksége rendszeresen ülésezik, feldolgozza az egyes osztályok magyar tagja által vezetett szakértői jelentéseket a CIE Központjából érkező kérdésekre adandó válaszok elkészítése érdekében. Ennek során használja a modern informatika nyújtotta lehetőségeket, un virtuális üléseket is tart, melyek során elektronikus postán cserélik ki a tagok a véleményüket.

Ezzel kapcsolatban fel szeretnénk hívni minden kedves olvasó figyelmét, hogy a CIE-MNB-ben, a szakértői vélemények kialakításában, való részvétel minden hazai és magyarul beszélő határainkon kívül élő világítástechnikus számára lehetséges. A Hírlevél a CIE-MNB WWW honlapján olvasható:

http : //cie.kee.hu

és ugyanitt hírt adunk rendezvényeinkről, szakértői üléseinkről. Akik a CIE-MNB Hírlevél elektronikus változathoz nem tudnak hozzáférni, azoknak szívesen elküldjük azt postán. Igényüket szíveskedjenek a bizottságunk elnökének bejelenteni.

A bevezetőben említett Alapítványhoz való csatlakozással hatékonyan járulhat hozzá Ön is a jobb információs munka megteremtéséhez!

 

4.1        A CIE adminisztrációja

A CIE-ben egy-egy tisztséget négy éven át tölthet be egy személy, s maximálisan egyszer választható újra. Jelenleg két magyar tagja van a CIE Elnökségének, s egyikük már második tisztségi periódusát tölti, így nem választható újra. Választásra 2001 közepén kerül sor, a CIE un “Midterm Meeting”-jén, Istambulban. A második magyar tagot az Elnökség újraválasztásra javasolta – természetesen ez még nem jelenti azt, hogy a Nemzetek Tanácsa az Elnökség javaslatát el is fogadja. De még optimális nemzetközi támogatottságunk esetén sem számíthatunk arra, hogy Magyarország kitüntetett helyét az elnökségben 2009 után is megtartsa – hacsak nem válnak hazai szakembereink sokkal aktívabbá a nemzetközi munkában, s nem ismernek meg fiatal szakembereket az egyes Osztályok, hogy azok technikai bizottságokat majd később osztályokat vezethessenek. Ennek érdekében a CIE-MNB két irányban tesz kezdeményező lépéseket.

4.2        A CIE-MNB elnökségi tagsága

Mint említettük, a nemzetközi életben szokás, hogy a vezetőségi tag legföljebb nyolc évig működik közre. Ezzel szemben a nemzeti bizottságokban egy-egy osztály tagság hosszabb ideig is azonos kézben marad. Ez részben érthető, hiszen kisebb országokban nincs minden részterületen olyan szakember, aki mind szakmailag, mind nyelvi ismeretek tekintetében megfelel. Ennek ellenére arra kell törekednünk, hogy a Magyar Nemzeti Bizottság Elnökségében helyet foglaló Osztály Tagok is cserélődjenek. Ezen a helyen is fel szeretnénk kérni mindazokat, akik úgy érzik, hogy szívesen közvetlenebbül is részt vennének a nemzetközi munkában, hogy a jelenlegi tagok vezetésével kapcsolódjanak be a munkába.

Számítunk a fiatal világítástechnikusokra, hogy a CIE egyes területein aktív munkát vállalnak, mind az Osztály tagot segítve, mind egy-egy technikai bizottságban való részvétellel, majd annak vezetésével.

4.3        „Alkalmazott fény- és színtan” VEAB munkabizottság

A közelmúltban az Elnökünk felvette a kapcsolatot az MTA Veszprémi Bizottságával, hogy a CIE-MNB számára megteremtse a hazai háttérbizottságot. A felvetés igen pozitív visszhangra talált, úgyhogy az „Alkalmazott fény- és színtan” munkabizottság közvetlenül a megalakulás előtt áll.

A Munkabizottság feladata az alap és alkalmazott műszaki fény és színtan területén a hazai kutatók és fejlesztők összefogása, a tématerületbe tartozó előadások szervezése, a hazai kutatásnak a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolásának elősegítése. Ezen belül különös tekintettel kíván foglalkozni a fiatalok továbbképzésével.

Az Alkalmazott fény- és színtan alatt interdiszciplinárisan értjük az optikai sugárzás radiometriai kérdéseit, az emberi látószervre való hatását (fény és színészlelet), ennek fiziológiai és biológiai vetületét, az optikai sugárzásnak az emberi szervezetre és más biológiai rendszerekre való hatását, az optikai sugárzásnak az anyaggal való kölcsönhatását: optikai sugárzás keltésének, (szelektív) visszaverődésének (pigmentek, színezékek stb. színtana) és elnyelésének (fotodetektorok) méréstechnikáját.

Ennek megfelelően a munkabizottság a hazai fizikus, vegyész, biológus és műszaki (építész és elektromos világítástechnikus) kutatókat és fejlesztőket kívánja összefogni, számukra a közös gondolkodás és a nemzetközi fórumokon való fellépés lehetőségét elősegíteni.

Különös figyelmet kíván fordítani az utánpótlás nevelésére, diplomamunka és PhD témák megfogalmazásával, az elkészült munkák ismertetésének megszervezésével, díjazásával.

A fenti célok megvalósítása érdekében előadó- és klubnapokat kíván szervezni, valamint elektronikus folyóiratot létrehozni mind magyar, mind angol nyelvű cikkek közlésével.

A Munkabizottság szorosan együtt kíván működni az MTA más osztályaival is, így a Fizikai Osztállyal (Sugárvédelmi és Környezetfizikai Bizottsága), a Fizikai és Biológiai Osztály közös Biofizikai Bizottságával, a METESZ és más országos társadalmi szervezetekkel, így többek között a Magyar Biofizikai Társasággal, az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal, a Magyar Kémikusok Egyesületével, a Világítástechnikai Társasággal.

A Munkabizottság alapító tagjai az MTA köztestületi tagjai közül kerültek ki, de a Munkabizottság – a hivatalos megalakulást követően – nyitva áll az alkalmazott fény- és színtan minden hazai művelője számára. Reméljük, hogy az Ankét résztvevői közül is számosan csatlakoznak majd. A csatlakozni szándékozók ezt e-mailben vagy postai úton jelezzék a CIE-MNB Elnökével.

 

5.        Pártoló Tagság a CIE-ben

A Nemzetek Tanácsa a legutóbbi ülésén jóváhagyta a Pártoló Tagságra vonatkozó előterjesztést. A felhívást és annak magyar nyelvű fordítását minden érdeklődő számára szívesen elküldjük (utóbbi olvasható a CIE-MNB honlapján is). Bővebb felvilágosítással a CIE bécsi Titkársága szívesen áll rendelkezésre. Ez a CIE-MNB Alapítvány mellett a nemzetközi munka segítésének hatásos eszköze lehet.