CIE Symbol A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
Magyar Nemzeti Bizottsága
H-1067 Budapest, Eötvös u 11/a,
Tel.: 322 5049; Fax: 342 5369
CIE-MNB (CIE-Hungay) Hírlevél.
9. szám, 2000 augusztus.
Dr. Schanda János
H-1029 Budapest
Máriaremete, Nádor u. 25.
Tel.:+361 376 5394
Fax:+361 275 8600
e-mail: schanda@ella.hu
2000-8-15.


1. A NEMZETKÖZI SZERVEZET HÍREI

1.1 Közlemények előkészületben

1.2 Új Technikai Bizottságok

Minden új technikai bizottságba jelölhet a CIE-MNB tagot, egyetlen követelmény, hogy az illető aktívan részt vegyen a jelentés kidolgozásában. Aki valamely TC munkája iránt ilyen szinten érdeklődik, jelentkezzék a TC-ért felelős magyar tagnál vagy a CIE-Hungary elnökénél.

1.3 A Nemzetközi Elnökség ülése

A Nemzetközi Elnökség és annak albizottságai 2000-06-15/16-án üléseztek Bécsben. Főbb határozataikról az alábbiakban számolunk be.
Elnök: Wv Bommel
Leköszönő elnök: H A Löfberg
Publikációs alelnök: F Hengstberger
Technikai alelnök: W Julian
További alelnökök: J Bastie
HS Mamak
K Sagawa
Titkár: J Schanda
Kincstárnok: M Seidl

1.4 További nemzetközi hírek

2. BESZÁMOLÓ A CIE-HUNGARY TEVÉKENYSÉGÉRŐL

További feladataink, melyekhez a T. Olvasók segítségét kérjük

1. Árnyékbizottságok szervezése a Központból érkező kérdőívek, szavazati lapokra adandó válaszok előkészítésére

Korábban hírt adtunk arról, hogy az egyes nemzetközi publikációk és szabványok tervezeteihez előzetes hozzászólásokat vár a CIE Központi Titkársága.
A CIE-MNB minden tisztelt tagját kérjük, hogy ha részt kívánnak venni valamelyik Osztály által szervezett szakértői árnyék-bizottságban, úgy erről értesítsék a hazai Osztály-Tagot és a CIE-Hungary elnökét.

2. Eredményeink nemzetközi publikálása

A CIE-MNB Elnökét felkérte a Lighting Research and Technology szerkesztősége, hogy 2001-től kezdve három éven át vegyen részt az International Advisory Board munkájában. Ez könnyebb lehetőséget nyújt hazai eredményeinknek e legrangosabb világítástechnikai folyóiratban való közzétételére. Kérünk mindenkit, aki úgy érzi, hogy kutatási – fejlesztési eredményeit nemzetközi szinten is ismertetni lehetne, hogy forduljon bővebb felvilágosításért a CIE-MNB Elnökéhez.
Hasonló lehetőségünk van a színtan területén, ahol a CIE-MNB Elnöke a Color Research and Application c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

3. Utánpótlás nevelés

Megismételjük korábbi kérésünket: A CIE-MNB Hírlevelek szerkesztője kéri a hazai közép- és felsőfokú intézmények világítástechnikával és színtannal foglalkozó oktatóit, hogy a vezetésükkel folyó tanulmányokról küldjenek ismertetőt, hogy ezekről a CIE-MNB Hírlevél olvasóit tájékoztatni tudjuk!

3. CIE PUBLIKÁCIÓK BESZERZÉSE MAGYARORSZÁGON

Minden CIE kiadvány és más szervezetekkel közös kiadvány megvásárolható a CIE-Hungary Titkárságán! (H-1067 Budapest Eötvös u 11/a, Tel.: 322 5049; Fax: 342 5369)
A CIE-MNB közleményei, Dr. Zana Jánosnak köszönhetően, napra kész állapotban olvashatók a nemzeti bizottságunk honlapján: http://cie.kee.hu
A CIE-hez tartozó szervezetek honlapjain bekövetkezett változásokról a következő címen lehet információhoz jutni: http://cie.kee.hu/mailman/listinfo, vagy http://cie.kee.hu/mailman/listinfo/cie-web
Megjegyzés: a mailMan szolgáltatást megsüntettük
Tisztelt Tagjaink észrevételeit, megjegyzéseit, további HÍRLEVELEKhez való anyagokat az Elnökség az Elnök címére vár

Tisztelettel és baráti üdvözlettel,

Dr. Schanda János
a CIE-MNB Elnöke


A CIE DS 009.1/E-2000 sajtótájékoztatója:

DC 009.1/E-2000 sz. CIE szabványtervezet,
Fényforrások és fényforrásrendszerek fotóbiologiai biztonsága
A CIE a közelmúltban átdolgozta a fontosabb fotóbiológiai hatások és dózisok mérésére vonatkozó előírásait. CNIRP irányvonalai alapján készült az a szabványtervezet, mely fényforrások és fényforrásrendszerek fotóbiológiai hatásaival foglalkozik.
    A szabványtervezet fényforrások és fényforrásrendszerek fotóbiológia biztonságának kiértékelésére ad irányvonalat. A szabvány részletesen foglalkozik a megengedhető expozíciós értékekkel, referencia mérési módszerekkel és a fotóbiológiai módszerek értékelésének lehetőségeivel. A szabvány minden elektromosan gerjesztett, nem koherens sugárforrásból származó optikai sugárzásra vonatkozik, beleértve a világító diódákat is, de nem foglalkozik lézerekkel. Az áttekintett hullámhossz tartomány felöleli a 200 nm és 300 nm közötti tartományt.
    A szabvány összehasonlító mérési módszereket is bemutat, mivel ilyenek nélkül nem könnyű megnyugtatóan azonos eredményekre jutni. A mérési módszerek és az ismertetésre kerülő veszélyességi csoportok mind a fényforrásgyártók, mind a felhasználók számára segítséget nyújtanak a fényforrások és azok fotóbiológiai veszélyességének megítélésére.
    A szabványtervezet jelenleg a CIE Nemzeti Bizottságainál van hozzászólásra. A szabványtervezet a Nemzeti Bizottságoknál meg is vásárolható. Mivel a szabványtervezet szövege még változhat, arra nem szabad CIE szabványként hivatkozni. A CIE Nemzeti Bizottságok általi elfogadást követően a szöveg CIE szabványként fog megjelenni, esetleg később az IEC-vel közös formában is.