A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság Magyar Nemzeti Bizottsága http://cie.kee.hu/

CIE-MNB (CIE-Hungary)
Hírlevél
14. szám, 2001 november.

Dr. Schanda János
H – 1029 Budapest
Máriaremete, Nádor u. 25.
Tel.:+361 376 5394
Fax:+361 275 8600
e-mail: schanda@ella.hu
2001-11-15.


1.    A NEMZETKÖZI ÉLET HÍREI 
1.1    CIE 25. Kongresszusa, San Diego, 2003
Miként arról már a legutóbbi Hírlevélben is számot adtunk, a CIE 25. Kongresszusát 2003 június 23 és július 3 között tartja az USA-beli San Diego-ban. Június 26 és 28 közt kerül sor a szokásos konferenciára, melyre előadások bejelentését várja a nemzetközi Előkészítő Bizottság. Az előadás bejelentés határideje: 2002-04-01. Az előadás bejelentéssel kapcsolatos információk  letölthetők a
http:/www.cie.co.at/ honlapról, a „Conferences” , majd a „Offer of Paper”
címre kattintva. Az űrlapokat postán is szívesen T. Tagjaink rendelkezésére bocsátjuk.

1.2    Új CIE kiadványok
Szabványtervezet
·    CIE DS 009.2/E-2001: Photobiological safety of lamps and lamp systems
Ez a szabványtervezet második, javított változata, most a Nemzeti Bizottságok jóváhagyására vár. A tervezet megvásárolható forgalmazónknál, Major Gyulánál. A CIE-MNB D6 árnyékbizottsága foglalkozik esetleges észrevételek kidolgozásával.
Ez a szabványtervezet a modern fényforrások fotobiológiai hatásait, az egyes lámpatípusok fotobiológiai hatások szempontjából való kategóriákba való sorolását szabványosítja. Főbb fejezetei:
-    Megengedett besugárzási határértékek meghatározása és a határértékek.
-    Fényforrások osztályba sorolása.
-    A vonatkozó biológiai hatások összefoglalása.
-    Méréstechnikai kérdések.
-    Bizonytalansági analízis.
A fényforrások veszélyességi osztályok szerinti csoportosítását a jövőben a fényforrásgyártók fel kell, hogy tüntessék termékeiken, a felhasználóknak pedig ismerniük kell az egyes termékek veszélyességi besorolását, hogy azokkal megfelelően tudjanak bánni.
Technikai jelentések és konferencia kiadványok
·    CIE 144:2001 Road surface and road marking reflection characteristics, ISBN 3 901 906 12 6
Ez a kiadvány útburkolatok és burkolati jelek reflexiós tulajdonságait, azok mérését és szabványos meghatározásának módozatait ismerteti. A jelentés foglalkozik mind a természetes, mind a mesterséges megvilágítás melletti látás és a szükséges fotometriai jellemzők meghatározásának kérdéseivel. Röviden kitér a jelentés az in-situ vizsgálat kérdésére, útburkolatok tükrös fényvisszaverésére, és ezek figyelembevételének problémáira.
·    CIE x021:2001 Proceedings of the CIE Expert Symposium 2000 „Extended range colour spaces”, ISBN 3 901 906 10 X
A számítógépes hálózatokat egyre kiterjedtebben használják színekre vonatkozó információk közlésére is. Sok esetben az ún. sRGB (IEC) szabvány nem elégíti ki a felhasználók igényeit, azt tovább kell fejleszteni. A CIE 2000 nov. 11-én tartott szimpóziumán a különböző szabványosító szervezetek, a tudományos bizottságok és az ipar szakemberei vitatták meg a kérdést, s foglalták össze, hogy digitális fényképezés, multimédia, a grafikus ipar, az Internet használata, színes fax, TV és a kialakuló digitális mozi milyen igényekkel lép fel, s fogalmazta meg a CIE TC 8-01 bizottsága számára a további tennivalókat. A szimpózium kiadványából képet kaphatunk a napjainkban aktuális fejlesztési kérdésekről, mindarról, hogy itthon is milyen igények kielégítésére kell felkészülnünk.
·    CIE x022:2001 Proceedings of the 2nd CIE Expert Symposium on LED measurement „Standard methods for specifying and measuring LED and LED cluster charactristics”, ISBN 3 901 906 11 8
A szimpóziumon ismertetésre kerültek a világító diódák mérésével kapcsolatos legújabb eredmények. Egyértelműen kiderült, hogy a színinger meghatározás területén még komoly nehézségek vannak, a jelenleg piacon lévő CCD detektoros spektrométerek nagy része nem elégíti ki a LED-ek mérése területén támasztott követelményeket. Az újabb nagyteljesítményű, és felületszerelt LED-ek méréstechnikája szintén újabb szabványosításra váró kérdéseket vetett fel.
Hazai szakembereink több előadásban számoltak be vizsgálataik eredményeiről, ezen a téren a hazai kutatás szemmel láthatólag nincsen elmaradva a nemzetközi szinttől.

Az egyes kiadványok beszerezhetők Major Gyulánál (LISYS Fényrendszer Rt., 1134 Budapest, Kassák L. u. 81, fax: 359 0360, tel: 359 9841, e-mail: major@lisys.hu ).

1.3    Új technikai bizottságok
A CIE Vezetősége Istanbul-i ülésén a következő technikai bizottságok alapítását hagyta jóvá.
·    TC 1-60: Contrast sensitivity function for detection and discrimination (vezetője: E. Martinez-Uriegas)
A TC feladata, hogy az akromatikus kontraszt érzékenységi függvényre referencia feltételeket és referencia érzékelőt dolgozzon ki, valamint készítsen a megkülönböztetési küszöbre és a színes kontraszt érzékenységi függvényre vonatkozó előírásokat.
·    TC 1-61: Categorical colour identification (vezetője: T. Ishida)
A TC feladata a fotopos és mezopos látás tartományában használható szín-kategorizálási térkép kidolgozása.
·    TC 3-38: Tubular daylight guidance system (vezetője: D. Carter)
A TC aktív és passzív csöves fényvezető rendszerek tulajdonságait, jellemző adatait, tervezésének alapelveit és szabványait fogja összefoglalni.
Aki valamely bizottság munkájában részt kíván venni, kérem, hogy jelezze szándékát a CIE-MNB elnökével és az adott Műszaki Bizottság (Divizió) hazai képviselőjével. Szívesen ajánlunk hazai szakembereket az egyes technikai bizottságokba.
2.    HAZAI HÍREINK
2.1    A CIE-MNB Titkárságának elhelyezése
Miként arról már hírt adtunk, a GE-Tugsram felszámolja a Világítástechnikai Állomás Eötvös utcai irodáját és előadótermét, ahol eddig Titkárságunk működött. A CIE-MNB elnöksége a VE-Alkalmazott Fény és Színtani Munkabizottsága és a Világítástechnikai Társaság vezetőségének bevonásával megvitatta a kérdést és a következő döntéseket fogalmazta meg:
·    A CIE-MNB a GE-Tungsram vezetőségéhez fordul, hogy az eddig ott tárolt CIE-vel kapcsolatos szakmai anyagot adja át a CIE-MNB-nek. Ezt alátámasztandó az MTA Műszaki Tudományok Osztályának Elnöke levelet írt Vámos igazgató úrnak, jelenleg várjuk a GE-Tungsram visszajelzését. A CIE tulajdonát képező, a Világítástechnikai Állomáson lévő anyagok számbavétele folyamatban van.
·    A CIE-MNB anyagainak távlati elhelyezésére megfelelő, a hazai világítástechnika és színtan nemzetközi szervezeteinek működését biztosító titkárság felállítására a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem három kara (Elektrotechnikai-Informatikai (Prof. Berta), Építészettudományi (Prof. Nemcsics) és Gépészeti (Dr. Ábrahám)) közös kezdeményezést tesz az Egyetem Rektoránál. Ez a titkárság ellátná mind a CIE, mind az AIC magyar nemzeti bizottságának feladatait.
·    Mivel a BME-n való elhelyezés hosszabb időt vesz igénybe, átmeneti megoldásként Dr. Horváth József felajánlotta, hogy a CIE-MNB anyagait a Kandeláber Rt. Budapesti bemutatótermében tárolják, mely ideiglenesen megadható a CIE-MNB Titkárságának címeként is, s ott szükség esetén kisebb összejöveteleket is lehet tartani.
2001-12-01-től ennek megfelelően a CIE-MNB Titkárságának címe:
CIE-MNB c/o Kandeláber Világítástechnikai és Fémipari Rt.  Bemutatóterme
1012 Budapest
Lovas út 38.
Tel.: (1) 201 6438, Fax: (1) 212 2250
Megbízott összekötőnk:
Kráner Márta
Köszönet Dr. Horváth Józsefnek, hogy ezt az átmeneti megoldást biztosította. A CIE tulajdonát képező publikációkat a közeljövőben elhelyezzük az új titkárságon.
2.2    2002 évi rendezvény
2002 augusztus 22-én és 23-án a CIE 1. és 2. Munkabizottságának szervezésében Veszprémben, az MTA Veszprémi Területi Bizottságának székházában kétnapos szimpóziumra kerül sor a „Fény és szín észlelés és mérés időbeni és térbeni kérdései” tárgykörben (Spatial and temporal aspects of light and colour perception and measurement). A szimpózium előtt egynapos oktatási szekciót szeretnénk szervezni a „Színinger-mérés bizonytalanságának meghatározása” tárgykörben (Uncertainty in colour measurement). A szimpózium után augusztus 24. és 28. között a CIE 1. és 2. Munkabizottsága és a két munkabizottsághoz tartozó technikai bizottságok üléseire kerül sor.
Az oktatási szekció, a szimpózium, a D1 és D2 és az azokhoz csatlakozó technikai bizottsági ülések mind nyilvánosak. Reméljük, hogy sok magyar kollega is kihasználja az alkalmat, hogy első kézből tájékozódhasson a nemzetközi munka állásáról, s felvehesse a kapcsolatot a fotometria, a látás, a színinger-mérés nemzetközi szakembereivel.
Mivel az oktatási szekciót csak abban az esetben szervezzük meg, ha arra kellő érdeklődés mutatkozik, kérjük, hogy akit a téma érdekel, előzetesen - minél előbb - jelentkezzék az MNB elnökénél (, vagy Schanda János, 1029 Budapest, Nádor u. 25.)
A szimpózium honlapja és elektronikus előadás bejelentkezés ez év dec. 1-től a CIE-MNB honlapján keresztül elérhető lesz. További felvilágosítással a CIE-MNB Elnöke szívesen áll rendelkezésre.

Schanda János
a CIE-MNB elnöke