A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
Magyar Nemzeti Bizottsága

http://cie.kee.hu/

Dr. Schanda János
H – 1029 Budapest

Máriaremete, Nádor u. 25.
Tel.:+361 376 5394
Fax:+361 275 8600

e-mail: schanda@ella.hu
2002-09-21.

 

 

CIE-MNB (CIE-Hungary)

Hírlevél

16. szám, 2002 szeptember.

 

 

Tisztelt Kollegák!

 

A CIE-MNB és a VEAB-AFSzMB nevében a következőkről szeretném tájékoztatni a tisztelt Kollegákat:

 

1.)   A MEE-Vándorgyűlésén, Sopronban 2002 szept. 27-én (8:30 – 10:40) „Világítástechnika, világított környezetünk” címmel külön szekcióra kerül sor, melyben a következő előadások hangzanak majd el:

-          Horváth Lajos: Új irányelvek Budapest közvilágításának korszerűsítésében

-          Eiterer Zoltán: Fényszolgáltatás, mint termék

-          Szilas Péter: A korszerűsített közvilágítási berendezések üzemeltetési tapasztalatai

-          Schanda János: Világító diódák, az új évezred fényforrásai

-          Radványiné Novotny Olga: A közvilágítás minősége és a közlekedési balesetek kölcsönhatása.

2.)               A Veszprémi Egyetem Szín és Multimédia Laboratóriuma a VEAB Alkalmazott Fény és Színtani Munkabizottságával közreműködve 2002 okt. 4-én

Lux et Color Vespremiensis

címmel egynapos rendezvényt szervez. A modern informatikai társadalom megvalósítása csak számos, különböző szakmai háttérrel rendelkező szakember összefogásával válhat lehetővé. A Veszprémi Egyetem Szín és Multimédia Laboratóriumában ezen interdiszciplináris gondolatnak megfelelően munka folyik a fény és szín észlelet alapvető kérdéseinek tisztázásától kezdve a multimédia és virtuális valóság műszaki, oktatási és rehabilitációs alkalmazásáig. Új kezdeményezésként a Laboratórium a VEAB Alkalmazott Fény és Színtani Munkabizottságával együttműködve vitafórumot hoott létre.

A Lux et Color Vespremiensis kezdeményezés célja, hogy keretet biztosítson a véleménycserére, az új gondolatok ismertetésére. Az informatikai társadalom felépítéséhez mind az informatikai eszközpark, mind annak használatát lehetővé tevő programok területén olyan további lépéseket kell tennünk, melyek az emberi színlátást és annak személy függő változásait figyelembe veszik, egységes szóhasználattal biztosítják a különböző területekről származó szakemberek véleménycseréjét, az épített környezetünk ismeretanyagát beépítik a multimédiás és virtuális valóság megjelenítésekbe, s mindezzel hozzájárulnak az egységes informatikai társadalom felépítéséhez.

A fenti gondolatokkal hívjuk meg a kollegákat a Lux et Color Vespremiensis első ülésére, melynek mottója az optikai információ: mérés, észlelés, feldolgozás. A Meghívót mellékeltük.

3.)               A Világítástechnikai Társaság 2002 évi ankétje október 8-án és 9-én lesz Budapesten, programot még nem kaptunk.

4.)         A CIE Központi Titkárságától értesítést kaptunk, hogy a Vizuális Környezetünk című, ez év áprilisában, Londonban tartott konferencia anyaga mind nyomtatásban, mind CD-ROM változatban megjelent. Beszerezhető Major Gyula kollegánknál való jelentkezés alapján. Az ismertető mellékelve.

Ezzel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet, hogy a CIE Központi Titkársága átmenetileg 50 %-al mérsékelte a CIE kiadványok árát. Most célszerű kiadványokat rendelni.

5.)         Nemzeti Bizottsági hozzászólásra kaptuk meg a CIE DS 012-2/E szabványtervezetet, mely „Nappali (természetes) sugárzáseloszlások szimulátorainak minőségi osztályba sorolása” témával foglalkozik.

6.)         A CIE olaszországi nemzeti bizottsága értesített, hogy az Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI) rendezésében 2002-12-3/5 között

Light as Innovation

címmel konferenciát tartanak Perugiaban. További felvilágosítás a

segreteria@aidiluce.it

címen kapható.

 

 

a CIE-MNB elnöke


Lux et Color

Vespremiensis

2002

 

MEGHÍVÓ

a  VESZPRÉMI EGYETEM

Szín és Multimédia Laboratóriuma

és az MTA - VEAB

Alkalmazott Fény és Színtani Munkabizottsága

2002. október 4-én a VEAB Székházában, 8200 Veszprém, Vár u. 37.

tartandó rendezvényére

Az optikai információ: mérés, észlelés, feldolgozás

 

 Előadó

Előadás címe

10-10:20

Friedler Ferenc prof.

Megnyitó

10:20-10:50

Roska Tamás prof.

Érzékelő számítógépek

10:50-11:20

Liszi János prof.

A Lambert-Beer törvény

11:20-11:50

Lukács Gyula Dr.

Mai színtani tudományos szóhasználatunk kritikus állapota, teendőink

11:50-12:20

Ábrahám György prof.

A színtévesztés korrekciója és mérése

12:20-14:00

Ebédszünet

 

14:00-14:30

Nemcsics Antal prof.

COLOROID, a színes környezettervezés színrendszere

14:30-15:00

Szolgay Péter prof.

Lényegkiemelési feladatok neuroradiológiai képeken

15:00-15:30

Szirányi Tamás prof.

(Az előadás címe később kerül közlésre)

15:30-16:00

Lányi Cecília Dr.

Színek, fények a VRML-ben és a MAYA-ban, vagy csak illúzió, amit látunk?

16:00:16:30

Bodrogi Péter Dr.

A színmegjelenés kognitív tényezői

16:30-17:00

Kránicz Balázs

(Az előadás címe később kerül közlésre)

  


PRESS RELEASE                 September 2002

 

Proceedings of the CIE/ARUP Symposium

on Visual Environment

April 24 and 25, 2002

London U.K.

 

CIE x024:2002                                                                         ISBN 3 901 906 16 9

 

The energy crisis of the 70's led to the situation that lighting design was considered as essentially an issue of energy conservation. Later, building physics and lighting research generated new contacts with the development of architecture and construction, including architectural and building research. New designs and forms of buildings were created accompanied by new relationships of light and shadow thereby creating hitherto unknown visual effects. This design acquired new work methods, a variety of new computer software have been developed to design complex forms. To show the latest achievements and to provide a discussion forum ARUP and CIE cosponsored and organized a two day conference on Visual Environment in April 2002 at the Royal Society, London, focusing on natural and artificial lighting and on the visual perception of our milieu. Papers were presented in the following five sections:

-         Historical legacy – Lighting research progress during the 20th century

-         Visual climate: photometric, radiometric and colorimetric descriptors

-         Health and perception of the indoor visual environment

-         Ergonomic, ecologic and economic implications of perception

-         Built visual environment descriptors

A CD-ROM containing all the papers in a searchable form, as well as a printed copy of the Proceedings are available at the CIE Central Bureau, Kegelgasse 27, A-1030 Vienna, Austria, e-mail: ciecb@ping.at.