A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
Magyar Nemzeti Bizottsága
H-1067 Budapest, Eötvös utca 11/a Tel. 322-5049, FAX 342-5369


CIE-MNB Hírlevél
4. szám, 1999-07-28.
Dr. Schanda János
H-1029 Budapest
Máriaremete, Nádor utca 25
Tel. 176-5394
FAX 176-5396
E-Mail: schanda@ella.hu

Beszámoló a CIE XXIV. kongresszusáról

A CIE négyévente megrendezésre kerülő konferenciájára, ezúttal a huszonnegyedikre, Varsóban került sor ez év júniusának utolsó hetében. A szokásoknak megfelelően a konferenciához kapcsolódóan a technikai bizottságok egy része, valamint az adminisztratív testületek is üléseztek.

Megválasztásra kerültek az egyes osztályok vezetői (Division Directors). A következő négy év alatt az alábbi vezetőség irányítja majd a CIE munkáját:

1. oszt. (Fény és szín), vezetője: Sagawa, Ken
2. oszt. (Méréstechnika), vezetője: Goodman, Teresa
3. oszt. (Belsőtéri világítás), vezetője: Fontoyont, Marc
4. oszt. (Közlekedés, világítás és jelzés), vezetője: Hautala, Pentti
5. oszt. (Kültéri világítás), vezetője: Horváth József
6. oszt. (Fotokémia és fotobiológia), vezetője: Sliney, David
7. oszt. ezt az osztályt a varsói kongresszuson megszüntették
8. oszt. (Képfeldolgozás), vezetője: Newman, Tod

Adminisztratív szempontból lényeges változás történt, három új CIE tagsági forma került elfogadásra:

Az első két forma első sorban a fejlődő országokat, illetve egyéni tagjaikat támogatja: olcsóbb formát biztosít a CIE sokrétű tevékenységének megismerésére és a CIE tevékenységébe való könnyebb beilleszkedést segítve. A társult tag szavazati jog nélkül vehet részt a szervezet munkájában. Ezen tagság előnyeit maximálisan nyolc évig, azaz két CIE konferencián keresztül élvezheti a tag. Ezután vagy vállalja a rendes tagság kötelezettségeit és élhet az ezzel járó jogokkal vagy tagságát meg kell szüntetnie.

A támogató szervezet lehet szabványügyi, oktatási, kormányzati intézmény vagy vállalat, nemzetközi szervezet stb., lényegileg szervezeti megkötöttség nélkül. Ezen új formával a CIE közvetlen kapcsolatot kíván létrehozni a tevékenységi körébe tartozó különböző intézményekkel. A támogató szervezet tagsági forma négy szintje különböző lehetőségeket nyújt a tagnak ahhoz, hogy a CIE munkájában közvetlenül is részt vegyen, illetve a CIE eredményeket munkájában felhasználja. Az alap (basic) formától kezdődően – amely csak a releváns, nem technikai információhoz való hozzáférést biztosítja – egészen a gyémánt támogatóig (diamond supportive member) terjedhet ez a kapcsolat. A “gyémánt” színtű támogató jogosult bármely CIE publikációból használatra tetszőleges számú másolatot készíteni, bizonyos korlátozásokkal még külső célra is felhasználhatja a publikációk részleteit, továbbá évente négy oldalt biztosítanak számára a CIE News-ban. A támogató tag szintenként különböző formájú jelet is használhat, mely mutatja, hogy milyen színten támogatja a nemzetközi szervezet munkáját. Az új tagsági formák részleteit a következő CIE News tartalmazza.

A három napos konferencián a CIE egész területét lefedő előadásokat hallhattunk, melyek a plenáris előadások kivételével több párhuzamos szekcióban folytak. Az előadásokat poszter szekciók egészítették ki. Az új osztályt (Képfeldolgozás – Image technology) Todd Newman (USA), az osztály elnöke meghívott előadás keretében mutatta be. Vázolta, hogy a monitorok sz?nkezelésére (colour management) kialak?tott szabványok gyakran egymásnak ellentmondóak, nem konzisztensek. Ezek a szabványok esetlegesen egy-egy alkalmazási részterület igényeit lefedik, de nem a teljesség igényével készültek. Hangsúlyozta, hogy a CIE feladata éppen az egységes?tés, a konzisztencia kialak?tása. Ezen munkában az új osztály támaszkodni kíván az 1. és 2. osztály munkájára.

A konferencián több mint 200 előadás illetve poster került bemutatásra. Ezekről részleteiben ezen helyen nem tudunk beszámolni. A konferencián elhangzott – és idejében közlésre átadott – kéziratokat a lengyel szervezők konferencia kötetben, a Veszprémi Egyetem CD-ROM formájában készítette el. Mindkét formátumban kapható a konferencia anyaga. A konferenciára bejelentett előadások címjegyzékét a CIE-MNB WWW honlapján is megtalálhatjuk.

A konferencia részt – miként ez ma már hagyományos a CIE kongresszusoknál – az egyes osztályok ülései, s azokhoz csatlakozó Technikai Bizottsági ülések követték. Ezek munkájáról és új Technikai Bizottságok alapításáról, egy következő Hírlevélben fogunk beszámolni.

A kongresszus egészéről megállapítható, hogy résztvevők száma ugyan kis mértékben elmaradt az utóbbi években rendezett CIE konferenciákétól, talán a magasabb részvételi díj miatt, de a konferencia szakmai színvonalát és sokszínűségét ez nem befolyásolta. A lengyel rendezők, Dr. Grzonkowski vezetésével minden lehetőt, sőt néha a lehetetlennek látszót is megtették a konferencia zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, és ami ennél is fontosabb, igyekezetüket siker koronázta.

A CIE-MNB vezetősége nevében köszönetet mondok Dr. Makai Jánosnak, aki ezen Hírlevélben közöltek jelentős részét rendelkezésünkre bocsátotta.

Schanda János

a CIE-MNB elnöke