A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
Magyar Nemzeti Bizottsága
H-1067 Budapest Eötvös utca 11/a, tel. 322-5049, FAX 342-5369

CIE-MNB (CIE-Hungary) Hírlevél.

5. szám, 1999-10-07.

Dr. Schanda János H-1029 Budapest Máriaremete, Nádor utca 25.
Tel. +361 376-5394 FAX +361 376-5395 E-Mail schanda@ella.hu
1999-10-07

A CIE-Hungary hírei

A nemzetközi szervezet három tagtársunkat kitüntette

A CIE varsói kongresszusán a Magyar Nemzeti Bizottság három tagtársunk kitüntető oklevelét vehette át:

Mindhárom tagtársunknak szívből gratulálunk kitüntetéséhez, s reméljük, hogy nyugdíjba-vonulásuk nem jelenti a CIE-Hungary-ban való munkájuk befejezését, hanem tanácsaikra, a hazai világítástechnika nemzetközi elismertetése és a külföldi eredmények hazai ismertetése területén segítségükre a jövőben is számíthatunk. Mindnyájuknak jó egészséget kívánunk további munkájukhoz!

A kitüntető okleveleket folyó hó 13.-án, a 12 órakor kezdődő CIE-Hungary ülésen adjuk át a kitüntetetteknek. Az ülésre a Világítástechnikai Ankét zárása után kerül sor a Technika Háza első emeleti termében (Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 6-8). Az ünnepi ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A CIE-Hungary soronkövetkező ülése

A CIE-Hungary következő ülésére folyó hó 13.-án 12 órakor kerül sor a Technika Háza első emeleti termében, Budapest 1055 Kossuth Lajos tér 6-8. Az ülésen adjuk át kitüntetettjeinknek a nemzetközi szervezet elismerő okleveleit.

További napirendi pontjaink:

A NEMZETKÖZI SZERVEZET ÚJDONSÁGAI

 1. CIE TC 2-35: Fotometria – A CIE fizikai fotometriai rendszere
 2. A CIE 2. Osztálya körözésre készíti elő új szabványtervezetét, mely a fizikai fotometria fogalmait, egységeit, szabványos meghatározásait és mérési eljárásait ismerteti. Ez a szabványtervezet mindazt összefoglalja, amit a legújabb ajánlások alapján a fizikai fotometria területén tudnunk kell.

  A CIE-MNB Elnöksége kéri azok jelentkezését, akik a szabványtervezetet a magyar álláspont és hozzászólás kialakítása érdekében át kívánják tanulmányozni. A tervezet angol szövegét az ad hoc bizottság tagjainak a sokszorosítási és postázási költségek térítése ellenében rendelkezésre fogjuk bocsátani. Egy későbbi időpontban a szabványtervezet ismertetése és a magyar álláspont kialakítása tárgyában megbeszélést fogunk tartani.

 3. CIE Nemzetközi Szótár
 4. A CIE Központi Titkársága megküldte a Nemzetközi Világítástechnikai Szótár (ILV) 2. és 3. fejezetének módosításaira az egyes szakértői munkacsoportok által készített ajánlásokat.

  A CIE-MNB Elnöksége kéri azok jelentkezését, akik a szabványtervezetet a magyar álláspont és hozzászólás kialakítása érdekében át kívánják tanulmányozni. A tervezet angol szövegét az ad hoc bizottság tagjainak a sokszorosítási és postázási költségek térítése ellenében rendelkezésre fogjuk bocsátani. Egy későbbi időpontban a szabványtervezet ismertetése és a magyar álláspont kialakítása tárgyában megbeszélést fogunk tartani.

 5. Új CIE publikációk
 6. Megjelent a CIE 6. Osztálya által szervezett “Measurement of Optical Radiation Hazards” c. konferencia előadásainak összefoglalója. Az igen értékes anyagokat tartalmazó kötet x016-1998 számon kapható.

  A CIE NEWS 51. száma ugyancsak megjelent. Az új szám tartalmából:

  Azon kollegák és kolleganők, akik a CIE-MNB munkája iránt érdeklődést mutattak, a lapot postán kapják. Kérjük mindazokat, akik be kívánnak kapcsolódni a CIE-MNB munkájába, hogy a Világítástechnikai Ankétet követő CIE-Hungary ülésén a Jelentkezési Lapot kitölteni és a CIE-MNB elnökének postán, vagy e-mail formájában visszaküldeni szíveskedjenek. Számukra a CIE NEWS-t a jövőben automatikusan postázni fogjuk.

  Rövidesen kapható lesz a CIE ez évi varsói kongresszusa előadásainak és bizottsági jelentéseinek teljes kiadása (Varsó I & II), mind nyomtatott, mind CD-ROM formájában.

 7. Új CIE Technikai Bizottságok

A CIE Központi Titkárság értesített, hogy az alábbi technikai bizottságokat alapították. Ezekbe az MNB aktív tagokat nevezhet. Kérem, hogy aki valamelyik TC munkájába be kíván kapcsolódni, jelezze szándékát a CIE-MNB elnökének. (Több érdeklődő esetén a CIE-MNB magyar árnyék bizottságot hoz létre, mely a hazai szakemberek véleményét egyezteti, hogy nemzetközi szinten közös állásponttal tudjunk megjelenni.)

TC 1-54: A láthatósági függvény változása az életkorral

TC 1-55: Egyenlőközű színtér ipari színinger-különbség értékeléséhez

TC 1-56: Új (kiegészítő) színinger megfeleltető függvények

TC 2-50: LED tömbök és elrendezések optikai tulajdonságainak mérése

TC 2-51: Dióda-vonalakat tartalmazó spektrométerek kalibrálása

TC 3-34: Világítást leíró protokolok

TC 5-19: Vészvilágítás

TC 6-51: Napsugárzás ellen védők vizsgálatához használható nappali sugárzáseloszlás szimulátorok szabványosítása

TC 8-06: A Képfeldolgozás szótára