A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
Magyar Nemzeti Bizottsága

H-1067 Budapest, Eötvös utca 11/a.
Telefon 322-5049 FAX 342-5369


CIE-MNB (CIE-Hungay)
Hírlevél.
szám: 1999-12-18.
Dr. Schanda János
H-1029 Budapest
Máriaremete, Nádor utca 25.
Tel. +361 376-5394
FAX +361 376-5395
E-Mail schanda@ella.hu

A CIE-Hungary hírei

 1. Beszámoló az 1999. évi munkáról
 2. Az elmúlt időszakban nyújtottuk be az MTA Műszaki Tudományok Osztályának éves munkabeszámolónkat. Ennek főbb pontjai a következők voltak:

  A) A nemzetközi szervezet (CIE) négyévenként sorra kerülő kongresszusa, mely idén Varsóban volt. A konferencián hazánkat három előadással képviseltük. Az ott sorra került vezetőségi ülésen meghosszabbították Dr. Horváth József megbízatását a CIE 5. Osztályának vezetésére, ezzel hazánkat megint két fő képviseli a nemzetközi vezetőségben (Dr. Horváth és az alulírott, mint a Nemzetközi Elnökség Titkára).

  B) A CIE 1999. évi szimpóziumának megrendezése, mely az MTA Székházában zajlott le, 1999 szept. 30 és okt. 2. között. A szimpózium résztvevői több megállapítást, javaslatot is megfogalmaztak, ezeket a szervező nemzeti bizottság nevében a nemzetközi szervezethez továbbítottuk. Elkészült a szimpózium kiadványa, ezt nyomtatott formában a Nemzetközi Titkárság, CD-ROM változatát a CIE-Hungary forgalmazza. A készkiadások térítése ellenében (2000 Ft) a CIE-Hungary vezetőjénél vagy Titkáránál igényelhető példány.

  C) A hazai munka újraszervezése: A nemzetközi munkát a négyéves ciklusnak megfelelően idén vette számba a nemzetközi vezetőség. Az ott végrehajtott változtatások tükrözéséhez felfrissítettük a hazai világítástechnikai bázisról rendelkezésünkre álló jegyzéket és elkészítettük új információ-körözési adatbázisunkat. Ez szolgál a CIE-Hungary írásos és elektronikus körözésének alapjául. (Akik e-mail címet megadtak, azok ezt a Hírlevél számot már egy e-mail mellékleteként is megkapják.)

  A hazai és nemzetközi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtott három kollegánkat jutalmazta meg a nemzetközi szervezet emléklappal. Ezen emléklapokat Debreczeni Gábornak, aki a CIE 3. Osztályának magyar képviselője és a CIE-Hungary titkára, Dr. Nagy Elemér akadémikusnak, a CIE-Hungary tiszteletbeli elnökének és Vincze Vilmosnak, az alkalmazott világítástechnika területén kifejtet munkájáért ez év októberében adtuk át. (Gábor idő közben közölte, hogy a titkári teendők alól számos más elfoglaltságára való tekintettel felmentését fogja kérni; köszönjük odaadó munkáját, és kérjük, hogy tiszteletbeli tagunkként továbbra is támogassa a CIE-Hungary Elnökségét; a kérdésről és utódlásról a CIE-Hungary Elnökségének 2000-01-12-ei ülése dönt majd.)

  A bizottság ismételten foglalkozott a Magyar Színbizottság (AIC-MNB) azon felvetésével, hogy készüljön a Coloroid Színrendszerre alapuló magyar szabvány. A kérdésben az elsősorban építészeket, építő és belsőépítő művészeket tömörítő AIC-MNB, valamint a színmetrikával, a textil-, nyomda-, festékiparban dolgozó színezéssel foglalkozó szakemberekből álló CIE-MNB nézete eltérő. A tatai Kolorisztikai Szimpózium alkalmával egyeztető kerekasztal megbeszélésre került sor.

  A bizottságunk két hazai országos bizottsággal tart fenn szoros kapcsolatot, a Világítástechnikai Társasággal, mely a Magyar Elektrotechnikai Egyesület keretében működik, és a Magyar Kémikusok Egyesületének Kolorisztikai Szakosztályával.

  Különös gonddal foglalkozunk a tudományos utánpótlás kérdésével, mely egyrészt a BME, másrészt a VE illetékes tanszékeivel való együttműködésben nyilvánul meg. Ezen két oktatási intézmény fiataljait bevontuk a CIE budapesti szimpóziumának előkészítésébe és lebonyolításába.

 3. A CIE-Hungary 1999-10-13. ülése
 4. A CIE-Hungary 1999-10-13-án ülést tartott, melyen örvendetesen sok kollegánk jelent meg. Az ülés főbb napirendi pontjai és határozati javaslatai az alábbiak voltak:

  1. A CIE Központi Elnökség által adott Kitüntető Emléklapok átadása
  2. Ismertetésre került a CIE-MNB új címlistájának szervezése. Minden érdeklődőt kér az Elnökség, hogy iratkozzék fel, mert különben nem biztosítható, hogy a CIE hírei eljussanak az illetőhöz.
  3. A nemzetközi munka hazai ismertetése
  4. http://cie.kee.hu

   vagy:

   http://cie.kee.hu/mailman/listinfo/cie-web, vagy:

   http://cie.kee.hu/pipermail/cie-web

   Megjegyzés: a MailMan szolgáltatást megszüntettük
  5. A CIE ROSTER új kiadása készül, amint a Központi Titkárságtól tájékoztatást kapunk, hogy miként lehet majd ehhez az adatbázishoz hozzáférni, erről tájékoztatni fogjuk tagjainkat.
  6. A megjelentek megvitatták, hogy a CIE-MNB munkájának hatékonyabbá tétele érdekében hogyan lehetnek a működéshez szükséges alapokat megteremteni. Felmerült az önálló Alapítvány szervezésének kérdése. Dr. Horváth József elsőként közölte, hogy cége támogatná a CIE-MNB munkáját, a nemzetközi információk hazai terjesztését, a CIE-MNB nemzetközi elismertetésének elősegítését. Az Alapítvány létrehozása megkezdődött.
 5. A Nemzetközi Világítástechnikai szótár

Az ILV színmetrikai részének esetleges változtatására tett nemzetközi javaslatot a CIE 1. Osztálya szűkebb bizottsága áttekintette és észrevételei a Központi Titkársághoz továbbította.

Az év vége alkalmából szeretném minden tisztelt tagtársunknak megköszönni odaadó munkáját, s kérni, hogy a CIE-t a következő évezredben is hatékonyan támogassák.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván

Schanda János, a CIE-Hungary elnöke