Commission Internationale de l'Éclairage
International Commission on Illumination
Internationale Beleuchtungskommission
A CIE Magyar Nemzeti Bizottsága
H-1067 Budapest Eötvös utca 11/a, tel. 322-5049, FAX 342-5369


EMLÉKEZTETŐ

a CIE-MNB (CIE-Hungary)

1999-10-13-án tartott üléséről

Dr. Schanda János
a CIE-MNB elnöke
H-1029 Budapest
Máriaremete, Nádor utca 25.
Tel. +361 376-5394
FAX +361 376-5395
E-Mail schanda@ella.hu
1999-10-17


Az ülés főbb napirendi pontjai és határozati javaslatai az alábbiak voltak:

 1. A CIE Központi Elnökség által adott Kitüntető Emléklapok átadása
 2. Debreczeni Gábor, Dr. Nagy Elemér és Vincze Vilmos tagtársunknak.

  Az elnök méltatta a három kitüntetett tagtársunk CIE-n belüli munkáját és átadta az Emléklapot a kitüntetetteknek, egyben jó egészséget kívánt és kérte, hogy a CIE-MNB munkájában a továbbiakban is vegyenek részt a kitüntetettek.

 3. Ismertetésre került a CIE-MNB új címlistájának szervezése. Minden érdeklődőt kér az Elnökség, hogy iratkozzék fel, mert különben nem biztosítható, hogy a CIE hírei eljussanak az illetőhöz.
 4. A nemzetközi munka hazai ismertetése
 5. http://cie.kee.hu

  http://cie.kee.hu/mailman/listinfo, vagy:

  http://cie.kee.hu/mailman/listinfo/cie-web, vagy:

  http://cie.kee.hu/pipermail/cie-web (Archívum)

  Megjegyzés: a MailMan szolgáltatást megszüntettük
 6. A CIE-HÍRLEVÉL terjesztésével kapcsolatban a következő határozat született:
 7. A CIE Budapesten sikeres szimpóziumot tartott október elején. Erről rövid beszámolót a következő Hírlevél fog tartalmazni.
 8. A CIE ROSTER új kiadása készül, ehhez a CIE-MNB tisztségviselőinek címjegyzékét meg kell küldenünk a Központi Titkárságnak. Aki még nem adta meg címét, elérhetőségét, azt sürgősen pótolja, mert a címjegyzék kiküldése igen sürgős.
 9. Az elnök előterjesztésére a CIE-MNB elfogadta, hogy a Magyar Nemzeti Bizottság, mint a legutóbbi CIE Szimpózium házigazdája előterjesztést tegyen a nemzetközi 1. Osztály és Elnökség számára a VM(l ) függvény módosítására, Dr. Walraven Technikai Bizottsága javaslata szerint.
 10. A megjelentek megvitatták, hogy a CIE-MNB munkájának hatékonyabbá tétele érdekében hogyan lehetnek a működéshez szükséges alapokat megteremteni. A Világítástechnikai Állomás jelenleg túlterhelt, ott jelenleg még a Központi Titkárságtól érkező CIE NEWS terjesztése is nehézségekkel jár (pl. a legutóbbi küldeményt a posta visszaküldte Bécsbe, mert azt nem vették át).
 11. A nemzetközi kiadványok hazai terjesztése:

Az elmúlt években a CIE kiadványok csak szórványosan jutottak el Magyarországra. Célszerű lenne, ha legalább a CIE-MNB Titkárságán lenne minden kiadványból egy példány, ezek továbbadásából más nemzeti bizottságok bevételhez jutnak. Polgár Péter kollega ígéretet tett arra, hogy összeállítást küld az elnök számára, hogy mely szervek (OMFB, OMIKK, Magyar Energiahivatal, Szabványügyi Testület stb.) figyelmét kellene felhívni arra, hogy az EU csatlakozási és modernizálási tevékenységünkkel kapcsolatban szükséges lenne a CIE kiadványok behozatala ( a lista neveket, címeket és további, a kapcsolatot megteremteni képes kollegák adatait fogja tartalmazni).

A jelen Emlékeztetőt az eddig bejelentkezett kollegáknak küldjük meg, az Emlékeztető anyaga a CIE-MNB Honlapján is olvasható.