Napfogyatkozás, 1999-08-11

Idén augusztus 11-én lesz az évszázad utolsó Európában is látható napfogyatkozása (eclipse). Minden napfogyatkozáskor sok százan figyelik az égi jelenséget nem kielégítő védelemmel, s ez szemkárosodáshoz vezethet. A CIE 6. Osztálya, Fotobiológia és fotokémia, rövid áttekintést tett közzé, ha ennek előírásait betartjuk, biztonságosan figyelhetjük meg a jelenséget.

Az augusztusi napfogyatkozás kb. negyven éve az első Európában is látható teljes napfogyatkozás. Ennek során a Hold elfedi a Napkorong kisebb vagy nagyobb részét. Európa legnagyobb részében, ha az idő tiszta lesz, a Napkorong legalább 80 %-át elfedő napfogyatkozást láthatunk majd. Magyarországon, Budapesttől délre, teljes napfogyatkozás vonul át. A mellékelt Európa térképen (1. ábra) a világosabb csík szemlélteti a teljes napfogyatkozás vonulási útját, a berajzolt két vonal között legalább 90 %-os napfogyatkozás lesz látható.

A jelenség kora reggel kezdődik az Atlanti óceán fölött, 10:15-kor (GMT; a nyári időszámítás miatt az eltérés most két óra) éri el a Brit szigeteket. Átvonul Franciaországon, Belgiumon, Luxemburgon, Németország nagy részén (Stuttgart és München területén), Ausztria nagy részén, s úgy éri el hazánkat. Magyarországon a teljes napfogyatkozás Budapesttől délre lesz látható. Az árnyék több mint 100 km széles csíkban halad majd, s több mint 2 percig látható.

Annak ellenére, hogy a napfogyatkozás alkalmával a napsugárzás erősen lecsökken, a Napba való tekintés, még kormozott üvegen, vagy más sötétítő szűrőn át is igen veszélyes. A Napsugárzás legveszélyesebb színképtartománya a kék és ultraibolya (UV) tartomány. Napnyugtakor a nagy vastagságú légrétegek erősen elnyelik a kék és UV sugárzást, ezért látjuk a Napot vörösesnek. Ilyenkor a légréteg kiszűri a veszélyes sugarakat. Az átlagos nagy fénysűrűség miatt pedig nem tudunk hosszabb ideig a Napba nézni. Az idei napfogyatkozáskor a Nap viszonylag magasan fog állni, ezért vastag légréteg szűrőhatására nem számíthatunk, káros sugárzás érné a szemünket, ha közvetlenül belenéznénk a Napba. Ez maradandó károsodáshoz, vaksághoz vezetne!

Biztonságos módszer a napfogyatkozás megfigyelésére a következő: átlátszatlan nagyobb lemezbe, pl. karton lapba fúrjunk egy igen kicsiny lyukat. (Jó pl. tűvel átlukasztani a kartonlapot.) A 2. ábrán látható módon a tű-lyukon keresztül papírlapra ejtve a Nap fényét, a lapon keletkező képet már biztonságosan szemlélhetjük. Az eszközt a napfogyatkozás előtt elkészíthetjük, a tű-lyuk átmérőjével kísérletezve megtalálhatjuk a jó láthatósághoz szükséges fényviszonyokat. A tű-lyuk és a felfogó ernyő távolságának változtatásával a "camera obscura" nagyítását változtathatjuk. Természetesen a tű-lyukon keresztül sem szabad a Napba tekinteni!

Semmi esetre se kísérletezzék senki azzal, hogy – szűrőn keresztül – távcsővel vagy látcsővel próbálja a napfogyatkozást megfigyelni. A Nap fénysűrűségét legalább 20 000-szeresen kell csökkenteni ahhoz, hogy biztonságos legyen szemünk számára. Ezt a gyengítést napszemüvegek, kormozott üvegek, de még a szokásos hegesztő védőszemüvegek sem szolgáltatják. Legföljebb ívhegesztéshez használt védőpajzsokban használt 11-es vagy 13-as fokozatú védőüvegek biztosítanak kellő UV védelmet.

Kívánunk minden érdeklődőnek jó látási viszonyokat, biztonságos megfigyelést ezen ritka égi jelenség szemlélésekor.

 Napfogyatkozás a térképen

1. ábra. Az 1999 augusztus 11-i napfogyatkozás vonulása Európán át.

Biztonságos mód

2. ábra. A napfogyatkozás szemlélésének biztonságos módja

A CIE Magyar Nemzeti Bizottsága és a CIE 6. sz. osztálya

Ez a tájékoztató letölthető WORD formátumban is