MTA Veszprém
Magyar Tudományos Akadémia
Veszprémi Területi Bizottsága
Alkalmazott Fény és Színtani Munkabizottság
8200 Veszprém, Vár u. 37.
Tel./Fax: (36-88)-426 100, Tel.: (36-88)-428 859

Tisztelt Kollega!
Elnök: Dr. Schanda János
e-mail: schanda@almos.vein.hu
Titkár: Sikné Dr. Lányi Cecilia
e-mail: lanyi@almos.vein.hu
2001-01-17
Örömmel tájékoztatom, hogy az MTA Veszprémi Bizottsága (továbbiakban VEAB) annak Műszaki Szakbizottsága keretében megalakította az
Alkalmazott Fény és Színtan Munkabizottságot.
A MuB feladatának tekinti, hogy az alap és alkalmazott fény és színtan, valamint a multimédia és virtuális valóság területén a hazai kutatók, fejlesztők és oktatók diszkussziós és vita-fóruma legyen, a tématerületbe tartozó előadásokat szervezzen, elősegítse a hazai kutatások nemzetközi megismertetését. Tevékenysége szorosan kapcsolódik az ugyancsak az MTA keretében működő Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) Magyar Nemzeti Bizottságához. Számos más hazai és nemzetközi egyesület, bizottság és társasággal való kapcsolatfelvétel folyamatban van. A MuB kiemelten kíván foglalkozni a fiatalok továbbképzésével.
Alkalmazott fény- és színtan alatt interdiszciplinárisan értjük az optikai sugárzás radiometriai kérdéseit, az emberi látószervre való hatását (fény és színészlelet), ennek fiziológiai és biológiai vetületét, az optikai sugárzásnak az emberi szervezetre és más biológiai rendszerekre való hatását, az optikai sugárzásnak az anyaggal való kölcsönhatását (optikai sugárzás keltésének, (szelektív) visszaverődésének (pigmentek, tinták stb. színtana) és elnyelésének (fotodetektorok) méréstechnikáját. A multimédia és virtuális valóság területén pedig a különböző felhasználói célokra készülő multimédiás szoftverek fejlesztését és azoknak a hatékonyságvizsgálatát is megcéloztuk. Kiemelten kívánjuk kezelni az oktatási, azon belül is elsődlegesen rehabilitációs célokra készült alkalmazásokat.
Ennek megfelelően a munkabizottság a hazai fizikus, vegyész, biológus és műszaki (építész és elektromos világítástechnikus) és informatikus kutatókat, fejlesztőket és oktatókat kívánja összefogni, számukra a közös gondolkodás és a nemzetközi fórumokon való fellépés lehetőségét elősegíteni. Különös figyelmet kíván fordítani az utánpótlás nevelésére, diplomamunka és PhD témák megfogalmazásával, az elkészült munkák ismertetésének megszervezésével, díjazásával.
A fenti célok megvalósítása érdekében előadó és klubnapokat kívánunk szervezni. Gondolunk arra is, hogy elektronikus folyóiratot hozzunk létre mind magyar, mind angol nyelvű cikkek közlésével.
Remélem, hogy célkitűzéseinkkel egyetért, s elfogadja meghívásomat, hogy belép a Munkabizottságba. Ennek semmiféle anyagi következménye nem lesz az Ön számára.
Belépési szándékát kérem, hogy az alábbi belépési nyilatkozat kitöltésével és címemre történő visszaküldésével (lehetőleg e-mailen) szíveskedjék jelezni.
Tisztelettel,

Dr. Schanda János
az AF&SzMuB elnöke