A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság Magyar Nemzeti Bizottsága (CIE-MNB)
H-1067 Budapest, Eötvös utca 11/a, Hungary; Tel.: +36 (1) 322 5049, Fax: +36 (1) 342 5369
Emlékeztető
a CIE-MNB 1998-06-02-i üléséről
A CIE-MNB 1998-06-02-án meglátogatta a Veszprémi Egyetem Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszékét (VE-KNT). A délelőtt folyamán a vendéglátók rövid előadásokban ismertették a Laboratóriumban folyó kutatómunkát. Ebéd után mód volt a laboratóriumok meglátogatására, majd a CIE-MNB vezetőségének formális ülésére került sor.
Az alábbiakban a Meghívóban körözött napirend pontjai szerinti sorrendben foglaljuk össze az ülés határozatait, mivel a résztvevők további napirendi pontokat nem javasoltak:
  1. Az 1998-02-12-i ülés határozatai végrehajtásának áttekintése. Az Elnök röviden áttekintette az előző ülés határozatait, a még el nem intézett kérdések a jelen ülés napirendjén ismételten szerepelnek.
  2. A CIE-MNB WWW honlapjának megtekintése, további javaslatok készítése. Az ülés után az érdeklődők a Tanszék számítógépén megtekintették a CIE-MNB honlapját, s Dr. Zana Jánossal, aki a honlapunkat gondozza, észrevételeiket megbeszélték.
  3. Az Elektrotechnika c. folyóirat Világítástechnika rovata számára készített rövid hírek. Poppe Kornélné készít a CIE-NEWS-ból szemle anyagot, a jövőben ezt két külön csoportban fogja leadni: a) A CIE hírei: kérjük, hogy a Szerkesztőség ezeket késedelem nélkül közölje; b) általános világítástechnikai hírek, ezekre vonatkozóan a Szerkesztőség dönti el a közlési prioritást.
  4. A hazai eredmények nemzetközi közzététele: Bejelentkezés a Varsó-i CIE kongresszusra. Az Elnök ismertette, hogy 3 magyar előadás került bejelentésre, június végén lesz az a CIE BA ülés, ahol eldöntik, hogy mely előadást fogadják el és milyen formában.
  5. A CIE-MNB lehetséges szerepe a továbbképzés és a szabványosítás területén: A tovűbbiakban is az Osztály-Tagok feladata, hogy hazai rendezvények felelőseinek figyelmét felhívják a CIE-ben elért eredményekre, és előadókat ajánljanak a rendezvény számára. Javaslatok a színmetrikai továbbképzés, Mérnöktovábbképző Intézeti előadássorozat, egyetemek Továbbképző Intézeteivel való együttműködés tárgyában még nem érkeztek. Az Elnökség a javaslatokat továbbiakban is várja.
  6. A CIE-MNB 1998 évi munkaterve: Az 1. Osztály tartott nagysikerű összejövetelt, melyen a BME színlátás-korrekciós eredményei kerültek ismertetésre. Az ülés elhatározta, hogy az Elnök kérje fel Dézsi Gyulát, hogy a 2. Osztály ez évi üléséről az őszi első összejövetel alkalmával számoljon be (felkérés megtörtént).
  7. A CIE-MNB új arculatának kialakítása, Dr. Horváth József kérte, hogy ezt a napirendi pontot a következő ülésre halasszuk.
  8. 75 éves CIE fotometriai rendszer, jubileumi szimpózium. Az Elnök köszönetet mondott az MTA részéről megjelent Dr. Czeglédy Gyulának, hogy megtisztelte összejövetelünket.
Dr. Schanda János
a CIE-MNB elnöke